Tag Archives: ondernemerschap

Ondernemen in Vlaanderen is een kunst

Wie vandaag als ondernemer aan de slag wil in Vlaanderen moet geloven in de kracht van kunst. Zonder passie wordt je als ondernemer al snel ontmoedigd door de vele regels die hun doelstellingen niet realiseren. Regels die gemaakt zijn om excessen te vermijden zijn halskettingen geworden voor ondernemers die vandaag geen meerjarenplan kunnen maken omwille van de jaarlijkse willekeurige aanpassingen van regels die ondernemers raken in het hart.

Het is pijnlijk dat men er niet in slaagt een visie te ontwikkelen met betrekking tot energie, lonen, mobiliteit, … die de kern vormen van onze economie en daarmee ook ons sociaal stelsel. Of denken we echt dat we onze levensstandaard kunnen behouden door steeds opnieuw beslissingen uit te stellen die sommige verkiezingsgroepen pijn gaan doen? Men spreekt van verworven rechten maar moeten bepaalde verworven rechten niet eens opnieuw in vraag gesteld worden indien men ze misbruikt? Of niet langer kan betalen?

Laat de overheid zich bezighouden met de structuur van onze maatschappij zoals onderwijs, sociale opvang voor de fysiek zwakkeren. Laat de overheid stoppen met alle aspecten van het ondernemerschap te beheersen door ingewikkelde regels waar alleen accountants, die grote bedrijven kunnen betalen, hun voordeel mee doen.